VSPARTNERS ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 

VSPartners, https://www.valuesolutionpartners.com/ alan adlı internet sitesi (“Web-siitesi”) üzerinden Çerezler (“Çerez”) aracılığıyla kişisel veriler toplamaktadır. Bu Çerez Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10’uncu maddesi kapsamında hizmet sunulan İnternet Sitesi ziyaretçilerini, VSPartners tarafından kullanılan Çerezler ve bu Çerezlerin kullanım amaçlarına ilişkin olarak aydınlatma amacıyla oluşturulmuştur. Bu Aydınlatma Metninde herhangi bir değişiklik, İnternet Sitesi üzerinden erişilebildiği andan itibaren geçerli olur.

 

Çerez Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan bir takım bilgiler içeren küçük metin dosyalarıdır. Bu metin dosyaları İnternet Sitesi deneyiminizi daha iyi hale getirmek, kullanıcıların deneyimlerine yönelik istatistiki veriler tutmak ve bunlara bağlı olarak performans iyileştirmek gibi amaçlara hizmet için kullanılır.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri Nelerdir?

 

Çerez Türü

Açıklamalar

Oturum Çerezleri

Oturum Çerezleri, İnternet Sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan Çerezler olup internet tarayıcısı kapanıncaya kadar geçerliliklerini korurlar. İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum Çerezleri ve kalıcı Çerezler kullanmaktadır. Oturum Çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu Çerezler de silinmektedir.

Kalıcı Çerezler

Bu Çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanma tarihine kadar geçerliliğini koruyan Çerezlerdir. Kalıcı Çerez internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci Taraf Çerezleri

Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, İnternet Sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği Çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf Çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği İnternet Sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir.

Üçüncü Taraf Çerezleri

Üçüncü taraf Çerezler kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Zorunlu Çerezler

Bu Çerezler İnternet Sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan Çerezlerdir. Söz konusu Çerezler birinci taraf Çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair Çerezler hariç olmak üzere, zira bu Çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu Çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı Çerez İnternet Sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz.

Reklam / Pazarlama Çerezleri

Bu Çerezler İnternet Sitesimiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri Çerezler olup üçüncü taraf Çerezlerdir. Bu Çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

İşlevsel Çerezler

Bu tür Çerezler, İnternet Sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin İnternet Sitesine tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

 

 

İnternet Sitesi’nde yer alan Çerezlere ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

 

Çerezi Oluşturan Alan Adı

 

Çerez ismi

 

Çerez tanımı

 

Çerez Türü

Çerez Süresi

Çerez Tipi

VSPartnersapp.com

pll_language

Bu çerez, kullanıcının web sitesine geri döndüğünde seçtiği dili hatırlamak ve başka bir şekilde kullanılamadığında dil bilgisini almak için kullanılmaktadır..

3. Taraf Çerez

1 yıl

Zorunlu

 

Çerez Kullanımını Nasıl Özelleştirebilirim/Engelleyebilirim?

 

Çerez tercihleri İnternet Sitesinden de özelleştirilebileceği gibi tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek de Çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünleri özelinde Çerezlerin yönetimi hususunda ilgili yardım sayfaları sunmakta olup daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

 

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safari

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

 

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).

 

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Neler?

 

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki; “Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme”, “Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme”, “Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme”, “Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme”, “Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme”, “Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme”, “Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme”, “İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme”, “Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme” taleplerinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre VSPartners’ya iletebilirsiniz.