2023 Yarıyıl Türkiye Gayrimenkul Pazarı Görünümü

2023 Yarıyıl Türkiye Gayrimenkul Pazarı Görünümü araştırma raporumuz yayınlandı!

 

Raporumuz makroekonomik görünüm ile birlikte sermaye piyasaları, gayrimenkul yatırım pazarı, perakende, ofis, lojistik, otel ve konut sektörleri ile ilgi veriler, değerlendirmeler ve gelecek tahminlerimizi ele almaktadır. Öne çıkan başlıklar aşağıdaki gibidir.

 

Ekonomik faaliyetler zorluklara rağmen ivmesini korudu. Yılın ikinci yarısında yenilenen enflasyonist baskılara karşı alınacak sıkılaşma adımlarının ana gündemde olması bekleniyor.

 

Türkiye ekonomisinde 2022 yılında %5,6 oranında büyüme kaydedilirken, 1Ç 2023’te hanehalkı tüketimi öncülüğünde sabit yatırımların katkısı ile %4 büyüme kaydedilmiştir. Genel seçimlerin ardından para politikasının yönü değiştirerek, arka arkaya üç faiz artışı ile politika faizi Ağustos 2023’te %25 seviyesine yükselmiştir. Diğer yandan, Haziran itibarıyla tekrar yükseliş eğilimine geçen tüketici enflasyonu Ağustos 2023’te %58,9 olarak kaydedilmiştir. 

 

Finansmana erişim yatırım işlemlerini baskılarken, yatırım pazarında performans varlık sınıflarına göre ayrışmaya devam ediyor

 

Türkiye’ye toplam doğrudan yabancı yatırım girişi 2023 yılının ilk altı ayında geçen yıla göre %30,9 düşüş ile 4,83 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Gayrimenkul yatırım pazarında oteller döviz bazlı getirileri ile portföylerde olmazsa olmaz varlıklar olarak görülürken, gerçekleşen yatırım işlemlerinde lojistik depolar ve turizm koridorlarında konumlu geliştirme arsaları öne çıkmaktadır.

 

Pandeminin geride kalması ile perakende pazarında toparlanma yerini iyileşmeye bıraktı

 

Türkiye’deki mevcut alışveriş merkezi arzı 2023 yılının ilk yarısı itibarıyla 455 alışveriş merkezinde 14,1 milyon m2 seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılının ilk yarısında alışveriş merkezi ciro rakamlarında kaydedilen reel artışların yanı sıra, son üç yıldır pandemi öncesi dönemin altında kaydedilen ziyaretçi sayıları 2019 seviyesinin üzerinde çıkmıştır.

 

İstanbul Finans Merkezi’nde kamu bankaları etabının tamamlanmasıyla toplam A sınıfı ofis arzı artış gösterdi. Yüksek talep karşısında boşluk oranları düşüş göstermeye devam ederken, kiralarda yükseliş sürüyor

 

İstanbul’daki mevcut A sınıfı ofis arzı 6,6 milyon m2 seviyesine yükselmiştir. Nitelikli ofis alanına olan güçlü talep nedeniyle boşluk oranları MİA’da %11,3’e gerilerken, birincil ofis kiraları TL bazında %143 artış ile aylık 850 TL/m2 seviyesine yükselmiştir. Kiralama işlemlerinde bilişim ve teknoloji, e-ticaret ve havacılık sektörleri öne çıkmaktadır.

 

Talep perakende ve 3PL öncülüğünde ivmesini koruyor, mevcut arz kiralama işlemleri için önemli bir zorluk olmaya devam ediyor

 

İstanbul ve Kocaeli alt pazarlarını kapsayan Marmara bölgesindeki toplam lojistik depo arzı yaklaşık olarak 11 milyon m2 seviyesindedir. Geçen yıl sınırlı kalan kiralama işlem hacmi, 2023 yılının ilk yarısında yıllık %35,6 artış göstererek, kiralama işlemlerinde perakende ve 3PL firmaları öne çıkmıştır.

 

Türkiye’de otel karlılıkları pandemi öncesine kıyasla Avrupa’ya göre üstün performans gösterirken, düşüş gösteren doluluk oranları nedeniyle fiyat rekabetinin gündemde olması bekleniyor

2023 yılının ilk yarısında Türkiye’yi bir önceki yıla göre %17 artışla 22,9 milyon kişi ziyaret etmiştir. Böylece turizm gelirleri bir önceki yıla göre %17 artışla 21,7 milyar USD’ye ulaşırken, kişi başına ortalama harcama 980 USD’ye yükselmiştir. Türkiye’de otel doluluk oranları Ocak – Haziran döneminde %54,2 seviyesine gerilerken, oda başına gelirler pandemi öncesine göre %48 artış ile 65,1 EUR seviyesine yükselmiştir.

 

Konut pazarında geçen yıl yakalanan ivme toplam satış sayılarının düşmesiyle yavaşlıyor

2023 yılının ilk yarısında Türkiye’de yapı ruhsatı alan toplam konut sayısı %17 artış gösterirken, yapı kullanma izin belgesi alan konut sayısı %24 düşüş göstermiştir. İnşaat maliyetleri depremden etkilenen alanlardaki yeniden yapılaşma ile talepteki ani artış etkisinde yükseliş eğilimini sürdürürken, konut satış fiyat endeksi %95,6 oranında artış göstermiştir. Seçim döneminde bekle ve gör stratejileri, takvim etkileri ve yükselen fiyatların alıcı havuzunu daraltması konut pazarında yavaşlama etkilerine neden olarak toplam konut satışlarının Türkiye’de %22 ve İstanbul’da %28 oranında düşmesine neden olmuştur.